Fungsi Utama

  • Mengumpulkan dana sumbangan untuk menampung kos bantuan dan pengurusan.
  • Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk menyalurkan bantuan kepada golongan sasar.
  • Mengendalikan program atau acara yang dianjurkan oleh kementerian.
  • Mengurus permohonan bantuan atau aduan kemiskinan.
  • Mengurus, melapor dan memantau bantuan PPKB.
  • Membanci dan membuat semakan golongan miskin di kawasan pentadbiran MPJBT.